Garraf Astronomical Observatory
Observatori Astronòmic del Garraf (OAG)
www.oagarraf.net


 

OAG Pro-Am PROGRAMS

Do you want to participate ? contact with Pro-Am coordination
e-mail: informaciooag@gmail.com

 

NEWS MARCH 2020

SORRY: WE ARE WORKING
ON OAG WEBSITE

USE FIREFOX FOR A GOOD VIEWING

 

SUBJECT
PROGRAM
YEAR
STATUS
       
SUN / H-Alfa
2008-2020
Finished
MOON
2020
Active
ASTEROIDS
2014-2020+
Active
JUPITER
2007-2019
Finished
VISUAL DOUBLE & MULTIPLE STARS
1982-2003
Finished
VISUAL DOUBLE & MULTIPLE STARS
2005-2008
Finished
CPM DOUBLE & MULTIPLE STARS
2009-2020+
Active
ECLIPSING BINARY STARS
2020+
Active
SPECTROSCOPY
2018-2020+
Active
MENZEL's Guide
2017-2020+
Active
OBSERVATIONS & WORKS
OAG's LIBRARY
1985-2020+
Active
THEMATIC TRIPS
2005-2020+
Active
DIDACTIC & PUBLIC ACTIVITIES
OAG / "FORA D'ÒRBITA"
1997-2020+
Active
       

 

ro

 

 

OBSERVATORI DE EL GARRAF / FUNDAT A L'ANY 1997

Membres fundadors: Jordi Cairol, Xavier Miret, Jaume Planas, Albert Sánchez, Tòfol Tobal
Antecedents històrics: Grup Astronòmic de Vilanova i la Geltrú (GAV) 1982-1989
/ Observatori Astronòmic El Pinar (Canyelles) 1992-1997

Actualment la concesió administrativa correspón a Fora d'Òrbita

OAG i Fora d'Òrbita mantenen una estretat col·laboració en diferents programes i activitats

 


Updated: February 2020

Webmaster: Tòfol Tobal
Suport tècnic: Jordi Pons i Sergi Callau

Propietat de l'espai web: OAG

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::